full_will_pg1
Innan Alfred dog skrev han ett testamente. I det står det vad han ville att hans pengar skulle användas till när han var död.

Många blev förvånade när de fick höra om vad han skulle göra med sina pengar.
Det visade sig att Alfred Nobel hade testamenterat större delen av hans förmögenhet till en fond vars ränta årligen ska utdelas som prisbelöning. Priset skulle gå till någon som under det gångna året hade gjort stor nytta för mänskligheten. Detta pris är det kända Nobelpriset.

När testamentet öppnades väckte det blandade reaktioner.
Vissa tyckte att det var fantastisk att Alfred Nobel hade skapat ett pris som skulle gå till människor som gjort mänskligheten stor nytta. Andra tyckte det var fel att priset inte bara gick till svenskar.
Alfred skrev sitt testamente den 27 november 1895 i Paris.
Det var stor oenighet om testamentet skulle gälla. Några av Alfreds släktingar ville inte det, de ville ha pengarna själva. Andra släktingar tyckte att det var ett bra testamente och ville att det skulle följas.

Namnlöst_4

Källförteckning:
Intendent Hans Johansson Alfred Nobel museet
www.nobelmuseet.se