Projektbeskrivning

Den här websidan är resultatet av ett samarbete mellan klass 4 på Bråtenskolan och Alfred Nobels museum.
Eleverna i klass 4, lärare Annika Kihl, IKT-pedagog Anders Asplund-Berggren samt intendent Hans Johansson bygger tillsammans en faktasida av barn för barn om Alfred Nobels liv.
Syftet med sidan är att skapa en plats där barn kan ta del av en berättelse om vår kända Alfred Nobel och hans liv. Fakta följs av interaktiva övningar av olika slag. På laboratoriet vid Alfred Nobels museum ska en digital enhet sättas upp så att unga besökare på museet kan ta del av Alfred Nobels liv på plats. Sidan ska finnas på språken svenska och engelska men i första steget publicerar vi allt på svenska.

Arbetet är en fortsättning på ett långvarigt samarbete mellan just Bråtenskolan och museet.
Det entreprenöriella lärandet ska finnas som del i undervisningen i skolan. LGR 11 säger att skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur­ och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, Det tycker vi att detta arbete uppnår.
Att som elev få riktiga uppgifter med andra mottagare än undervisande lärare betyder mycket för kvalitén på elevernas arbete.

Att skapa denna sida tränar eleverna att skriva faktatext med dess typiska upp­byggnad och språkliga drag. I LGR 11 står det att eleverna ska ges möjlighet att skapa texter där ord, bild och ljud samspelar vilket detta arbete är ett fint exempel på.
Att skapa en text med struktur, styckeindelningar och flyt är centralt i arbetet med olika texttyper samt även att kunna anpassa språket till mottagare och sammanhang.
Detta arbete har varit ett ypperligt tillfälle att fokusera på skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.
LGR 11 tar också upp vikten av att eleverna lär sig söka information samt värdera dessa källor. Informationssökning ska ske i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet. Eleverna ska också utveckla kunskap om hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Arbetet har planerats och fortlöpt enligt följande:
-Intendent Hans Johansson utsåg 13 olika intressanta områden att arbeta omkring.
-Lärare Annika Kihl delade ut dessa områden till eleverna som delats in i par.
-Intendent Hans besöker skolan och berättar om Alfred Nobels liv. Eleverna intervjuar Hans om de område de ska skriva om.
-Eleverna söker fakta och skriver en texten. De söker efter bilder hos Hans och på nätet. När texten skapats planerar elevparen en interaktiv övning till texten. Detta arbete förbereds genom att klassen studerat och arbetat med fakta-text som texttyp. Vi arbetade även med copyright och dess innebörd för att förbereda eleverna i deras bildsökning.
-Eleverna skapar sin text och sin interaktiva övning i h5p med hjälp av IKT-pedagog Anders Asplund-Berggren. Vi tycker att det är viktigt att eleverna är med i samtliga steg i uppbyggnaden av sidan. Detta ger dem en bra insikt i hur hemsidor skapas och förståelse för att vem som helst kan ligga bakom en web-sida. Källkritiken blir lätt att förstå vikten av.
-När text och interaktiv övning är klar ska sidan kompletteras med ljudfiler. Eleverna ska läsa in texten för att ge möjlighet att kunna ta del av texten auditivt.
-De olika texterna och interaktiva övningarna ska översättas till engelska. Ljudfiler ska finnas även här. I dags datum är planen att eleverna ska få hjälp av äldre elever med översättningsarbetet.
-En kick off med elever och föräldrar är inplanerad i vår. Den går av stapeln vid museet tillsammans med intendenten.

Upphovsrätt
I arbetet har vi tillsammans med eleverna diskuterat upphovsrätt och hur man använder bilder vid publicering på nätet. Därför är alla bilder på sidan granskade och får användas utan restriktioner.

För att kvalitetssäkra elevernas arbeten har vi arbetat utifrån följande:
-Eleverna ska ha sökt fakta på minst två oberoende källor samt intervjuat intendent Hans Johansson. Vi har pratat om betydelsen att kontrollera den fakta men hittar samt värdera trovärdigheten i den och platsen man sökt på.

Motiveringen för vårt bidrag:
Vårt arbete är ett lustfyllt lärande från början till slut för alla inblandade medlemmar. Eleverna har med stor entusiasm antagit utmaningen att samarbeta med museet i ett arbete som är ”på riktigt”. Att välja webben var en självklarhet! Alla barn kan inte besöka vårt fantastiska museum i vår stad men en hemsida som dessutom finns på både svenska och engelska ger oändligt många barn tillgång till Alfred Nobels liv. Webben ger möjlighet att använda sig av ljudfiler som ökar tillgängligheten till innehållet ytterligare.
Eleverna är delaktiga i samtliga delar av jobbet, allt från textskapande till kodskrivande i interaktiva övningar! Jubel uppstår i klassrummet varje gång en ny fas av hemsidearbetet ska göras. Eleverna har höga förväntningar på den färdiga hemsidan! Att se elevernas arbetsglädje slår högst av allt!