IMG_1571
Den här websidan är resultatet av ett samarbete mellan klass 4 på Bråtenskolan och Alfred Nobels museum.
Eleverna i klass 4, lärare Annika Kihl, IKT-pedagog Anders Asplund-Berggren samt intendent Hans Johansson bygger tillsammans en faktasida av barn för barn om Alfred Nobels liv.
Syftet med sidan är att skapa en plats där barn kan ta del av en berättelse om vår kända Alfred Nobel och hans liv. Fakta följs av interaktiva övningar av olika slag. På laboratoriet vid Alfred Nobels museum ska en digital enhet sättas upp så att unga besökare på museet kan ta del av Alfred Nobels liv på plats. Sidan ska finnas på språken svenska och engelska men i första steget publicerar vi allt på svenska.

Det är bra att eleverna får dela med sig av sitt jobb till andra. Detta är ett exempel på fin samverkan mellan Alfred Nobels Björkborn och Bråtenskolans årskurs 4
Per Blom, Förvaltningschef, Barn och utbildningsförvaltningen

Arbetet med hemsidan främjar ett entreprenöriellt lärande och ett ämnesövergripande arbete. Möten skapas mellan skola och samhälle och eleverna får arbeta i en skapandeprocess där de får producera något som kommer samhället till nytta.
Susanne Haraldsson, rektor Bråtenskolan

Historien om Alfred Nobel är så intressant och mångskiftande. Det är en stor uppgift att berätta om Alfred Nobel som uppfinnare och vetenskapsman. Hans familjehistoria är också värd att berätta. Vi på Alfred Nobels Björkborn är väldigt glada att den här hemsidan är gjord och att den är skapad för en yngre målgrupp. Information till omvärlden via internet är framtiden. Det är ett fantastiskt jobb som gjorts av Bråtenskolans fyror och deras lärare. Det tackar vi varmt för!
Hans Johansson
Museichef